ocare

3 ขั้นตอนง่าย ๆ กับโอแคร์

เลือกบริการสุขภาพ

15 นาที ในการเก็บตัวอย่างเลือด
โดยบุคลากรทางการแพทย์ ณ เวลาสถานที่นัดหมายและส่งถูกส่งไปยังห้องปฎิบัติการมาตรฐาน

รับผลตรวจโดยแพทย์ ภายใน 24 ชั่วโมง
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล

เลือกบริการที่คุณต้องการ

service ocare

เจาะเลือดตามใบสั่งแพทย์

1,500.-

service ocare

ตรวจสุขภาพ

3,500.-

service ocare

ตรวจโรคทางเพศสัมพันธ์

1,900.-

ocare

ผลเลือดจาก
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

ผลเลือดจากห้องปฏิบัติการ ที่มีอุปกรณ์ครบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ด้วยมาตรฐาน ISO 27001

เข้าใจสุขภาพ ง่ายกว่าที่เคย

ด้วย รายงานสุขภาพ ออนไลน์
เข้าใจง่าย ติดตามผลได้ต่อเนื่อง
ข้อมูลอยู่บนระบบเคลาว์ ภายใต้ความปลอดภัย

ocare