บริการดูแลสุขภาพ รูปแบบใหม่

บริการโดย แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์
ที่ได้มาตรฐานและการตรวจสอบจากโอแคร์

ระบุตัวตนถูกต้องตามกฏหมาย บัตรประชาชน รูปถ่าย

ตรวจสอบสถานะการประกอบวิชาชีพ (ใบประกอบวิชาชีพ วันหมดอายุ)

ตรวจสอบประวัติการทำงาน

All Healthcare Providers verified by Ocare.
ตรวจสุขภาพ
ocare

ผลเลือดจาก
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

ผลเลือดจากห้องปฏิบัติการ ที่มีอุปกรณ์ครบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งมีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ด้วยมาตรฐาน ISO 27001

บันทึกและติดตามผล

เข้าใจสุขภาพ ได้ง่ายกว่าที่เคย
ด้วย โอแคร์ เฮลท์ รีพอร์ต
(Ocare Health Report)

ผลตรวจสุขภาพอยู่บนระบบเคลาว์ ภายใต้ความปลอดภัย ผ่านการทดสอบระบบความปลอดภัยด้านการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสุขภาพ

โอแคร์ทำงานอย่างไร

ตรวจสุขภาพ

01 คลิกเลือก
โปรแกรมสุขภาพจากโอแคร์

หรือ เลือกการตรวจตามใบสั่งแพทย์ จากนั้นนัดหมายวัน เวลาและสถานที่รับบริการ รับ SMS หรืออีเมลล์ ยืนยัน

ตรวจสุขภาพ

ชำระเงินสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ หรือชำระเงินวันที่เข้ารับบริการ

ตรวจสุขภาพ

02 เคาะประตู
เก็บตัวอย่างเลือดโดยโรงพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ หรือนักเทคนิคการแพทย์ ที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน ในวันและเวลาที่นัดหมาย

ตรวจสุขภาพ

03 แคร์สุขภาพคุณ
รับผลจากแพทย์ ภายใน 48 ชั่วโมง

ผลตรวจได้รับการวิเคราะห์และตรวจสอบ โดยแพทย์และถูกบันทึกบนความปลอดภัย SSL สามารถติดตามผล ได้ทุกที่ ทุกเวลา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อปรึกษาแพทย์ต่อไป

โอแคร์ ได้รับการสนับสนุนจาก

ocare
ocare
ocare
ocare
ocare
ocare
ocare
ocare
ocare
ocare
ocare
ocare
ocare
ocare
ocare

ข่าวสาร โอแคร์

Ocare ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่

Ocare ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เดินหน้าเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ หนุนเมืองสุขภาพ ด้วยสมุดบันทึกสุขภาพออนไลน์ และ รายงานผลภาพรวมสุขภาพประชากร

อ่านบทความเพิ่ม ›