7 โรคที่เกิดจากพฤติกรรม หรือ นิสัย กลุ่มโรค NCDs

0
7040
โรค NCD

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภัยของโรคร้ายที่เกิดขึ้นนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที โดยคนไทยส่วนใหญ่มักสนใจอยู่ที่ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ จนไม่มีใครคาดคิดว่ายังมีภัยเงียบที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเองอย่างกลุ่ม “โรค NCDs” ซึ่งในปัจจุบันพบว่า “คนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs สูงถึง 73% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก”

กลุ่มโรค NCDs

กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียก กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียด

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่ได้มีการรักษาควบคุม

องค์การอนามัยโลก(WHO) เล็งเห็นว่ากลุ่มโรค NCDs นั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตจาก สถิติผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมด มีถึง 63% ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญกว่านั้นคือ กว่า 80% เป็น ประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา

สำหรับประเทศไทยเอง สถิติล่าสุดพบว่ามีถึง 14 ล้านคนที่เป็นโรค ในกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญยังถือเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของ ประชากรทั้งประเทศ โดยจากสถิติปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีประชากรเสีย ชีวิต จากกลุ่มโรค NCDs มากกว่า 300,000 คน หรือ คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิต ของประชากรไทยทั้งหมดในปี 2552 คิดเป็นมูลค่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งสถิติการ เสียชีวิตดังกล่าวยังแสดงว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าค่าเฉลี่ย ของทั้งโลกและมีแนวโน้มจะสูงขึ้น เรื่อยๆ ในอนาคต

โรค NCDs

ซึ่งโรคในกลุ่ม โรค NCDs ที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 โรค ได้แก่

 • โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

 • โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases )

 • โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)

 • โรคมะเร็ง (Cancer)

 • โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

 • โรคอ้วนลงพุง (Obesity)

ตรวจเลือด

7 โรคไม่ติดต่อ NCDs ยอดฮิตของคนไทย

1.โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

30% ของผู้ป่วยมักไม่ปรากฏอาการ โดยจะรู้ตัวอีกทีเมื่อพบว่าอาการถึงขั้นรุนแรงแล้ว ซึ่งโรคนี้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ในที่สุดค่ะ สัญญาณอันตรายที่ควรสังเกต ได้แก่ อึดอัด หายใจไม่สะดวก แน่นเหมือนมีอะไรมาบีบรัดหรือกดทับที่หน้าอก คลื่นไส้ เหงื่อออก

2. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ โดยปัจจุบันพบเร็วขึ้นในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง และผู้ที่สูบบุหรี่จัด  สัญญาณอันตรายที่ควรสังเกต ได้แก่ แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก ปวดศีรษะเฉียบพลัน หรือวูบแบบเฉียบพลัน

3. โรคเบาหวาน

โรคนี้ติดอันดับ 1 ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ  NCDs ซึ่งเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคไตวาย

4. โรคมะเร็งปอด/ถุงลมโป่งพอง

ปัจจุบันโรคถุงลมโป่งพองติดอันดับ 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตในประเทศไทย สัญญาณอันตรายที่ควรสังเกต ได้แก่ ไอเรื้อรัง แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงวี้ด หลอดลมอักเสบบ่อย

5. โรคอ้วนลงพุง

เมื่อผู้ชายมีรอบเอวเกิน 90 ซม. และผู้หญิงรอบเอวเกิน 80 ซม. นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าเรากำลังเป็นโรคอ้วนลงพุงค่ะ และเพศชายมีโอกาสเป็นมากกว่าเพศหญิงด้วย

6. โรคความดันโลหิตสูง

ภาวะที่มีระดับความดันโลหิตสูงเรื้อรัง คือจะมีค่าตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป เกิดได้ทั้งจากความเครียด การไม่ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารไขมันสูง เป็นต้น

7. โรคมะเร็ง

ปัจจุบันมีสถิติพบว่า คนไทยและทั่วโลกมีแนวโน้มเป็นโรคนี้สูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี สาเหตุนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านพันธุกรรมหรือการใช้ชีวิต โรคนี้มักจะแสดงอาการค่อนข้างช้าและไม่เสียชีวิตแบบเฉียบพลัน

แม้ค่าสถิติการป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs จะสูงมาก แต่แท้จริงแล้ว กลุ่มโรค NCDs นั้นสามารถป้องกันได้ เพราะ สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลักนั้น เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเรานั่นเอง

กลุ่มโรค NCDs

พฤติกรรมเสี่ยง…ตัวการก่อโรค NCDs

สาเหตุหลักสำคัญของกลุ่มโรค NCDs คือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง อาหารปิ้งย่าง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย การนอนดึก การมีความเครียดสูง การรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เป็นต้น ดังนั้นคนที่มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเช่นนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค NCDs ได้มากกว่าคนอื่นๆ

ตรวจสุขภาพ

ปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงโรค NCDs

การป้องกันโรค NCDs ทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากตัวเรา นั่นก็คือการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ เน้นการรับประทานผักและผลไม้
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานจัด เค็มจัด อาหารมัน รวมถึงอาหารปิ้งย่าง
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง สัปดาห์ละ 5 ครั้ง
 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • งดสูบบุหรี่
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ผ่อนคลายความเครียด
 • ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง ไม่ซื้อยารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • หากมีอาการผิดปกติใดๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์

หากเราสามารถลด หรือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ได้ ก็จะเป็นการลด โอกาสเสี่ยงในการเป็นกลุ่มโรค NCDs ได้ มากถึง 80% เลยทีเดียว ลดโอกาส ในการเป็นมะเร็งได้ 40% โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคเบาหวาน ประเภทที่2 ได้ถึง 80% ดังนั้น สสส.จึงเล็งเห็นว่าการกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะเป็นวิธีลดอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่ต้นเหตุและ มีความยั่งยืนที่สุด สถิติที่น่าสนใจ

อ้างอิง: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส), Cigna 

Tel: 099-131-9919
Website : www.ocare.co.th
Facebook.com/Ocarehealth
Instagram.com/Ocarehealth
Line ID : @ocarehealth
👇👇คลิก https://line.me/R/ti/p/%40hsv2260s

เพิ่มเพื่อน
“คลิกโอแคร์ ดูแลถึงบ้าน”
Ocare : โอแคร์ คือ ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน พร้อมวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์ รับผลตรวจทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
#โอแคร์#Ocare#ตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพถึงบ้าน#โปรแกรมตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพโดยแพทย์#ตรวจสุขภาพโดยพยาบาล#ผลสุขภาพออนไลน์

Ocare โอแคร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here