เชคลิส ตรวจสุขภาพประจำปี แบบละเอียด สำหรับวัย 40

0
4201
ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี แบบละเอียด สำหรับวัย 40-50

ตรวจสุขภาพประจำปี ถึงเวลาแล้วหรือยังกับการตรวจเชคสภาพร่างกาย  ตรวจสุขภาพประจำปี หลังจากที่ใช้ร่างกายอย่างหนักมา 40 กว่าปี  รถยนต์ยังต้องเชคตามรอบไมล์ สภาพร่างกายของเราก็เช่นกัน ปกติ

ทำไมการตรวจสุขภาพ ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ?

เพราะการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราค้นหาโรค และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังทำให้เรามั่นใจในการใช้ชีวิตด้วย ดังนั้นการตรวจสุขภาพที่ดี ควรเป็นการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล ซึ่งความเสี่ยงของสุขภาพนั้น ขึ้นอยู่กับ พฤติกรรม การใช้ชีวิต (การกิน สุบบุหรี่ ออกกำลังกาย ) พันธุกรรม ประวัติในครอบครัว ( โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดสูง กระดูกพรุน ) หรือ โรคมะเร็งในครอบครัว ( มะเร็งลำไส้ มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม ) ทั้งหมดนี้ล้วนมีความสำคัญ และ ควรได้รับการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจตรวจสุขภาพ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อค้นหาความเสี่ยงสุขภาพ โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ได้ที่ www.ocare.co

เชคลิสต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้คุณได้คัดกรองค้นหาความเสี่ยงสุขภาพ ได้ตรงจุด โดย อ้างอิงตามหลักทางการแพทย์ เพื่อให้ร่างกายของเราฟิตอยู่เสมอ

1.ตรวจหาโรคหัวใจ (Heart disease)

โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม  ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย สูบบุรหรี่ ภาวะอ้วน ความดันโลหิต ไขมัน และ น้ำตาลในเลือด ดังนั้น การตรวจเพื่อหาภาวะโรคหัวใจ และหลอดเลือด จึงจำเป็นต้องคัดกรอง ไขมันในเลือด ความดันโลหิต และโรคเบาหวาน  เพื่อ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนำไปสู่การเกิดโรค ซึ่งการตรวจหาโรคหัวใจ จำเป็นต้องตรวจหาจากโรคดังต่อไปนี้

1.1 ตรวจหาไขมันในเลือด

ตามมาตรฐานจาก The American Heart Association ควรเริ่มตรวจหาระดับไขมันในเลือดตั้งแต่อายุ 20 ปีและควรตรวจเชคทุกๆ 6 ปี เนื่องจากหากมีภาวะไขมันโลหิตสูงในระยะแรก  สามารถรักษาได้ด้วยการควบคุมอาหาร และ ออกกำลังกาย โดยควรตรวจได้จาก

Lipid profile (ตรวจหาระดับไขมันในเลือด)

ได้แก่ คอลเลสเตอรอล (Cholesterol) ไขมันดี (HDL) ไขมันเลว(LDL) ไตรกลีเซอรไรด์ (Triglyceride)

ไขมันในเลือด
ไขมันในเลือด (LIpid Profile)

1.2 ตรวจหาความดันโลหิตสูง

Blood pressure (การตรวจหาความดันโลหิต) เนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูง เป็นโรงที่ไม่แสดงอาการในขณะเดียวกัน กับเพิ่มโอกาสในเกิดโรคความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดในสมอง โรคไต ตามมาตรฐานจากThe American Heart Association  แนะนำให้เริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 20 ปี ขึ้นไป

ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง

1.3 ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด หรือ ภาวะเบาหวาน

เนื่องจากการกินอาหารตามใจปากมาเป็นเวลานาน ทำให้ตับอ่อนทำงานผิดปกติสามารถนำไปสู่เบาหวานได้ และโรคเบาหวาน ที่ไม่ได้รับการรักษาจะทำมาสู่ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด  หลอดเลือดในสมอง   ตามคำแนะนำ The American Diabetes Association แนะนำให้เพศหญิงหรือชายที่อายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจ Fasting blood Sugar (น้ำตาลในเลือด) และควรตรวจซ้ำอย่างน้อยทุก 3 ปี

ตรวจสุขภาพประจำปี
น้ำตาลในเลือด

นอกจากนี้สำหรับผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัย 40- 50 ปี ยังมีโรคที่ต้องตรวจคัดกรองดังต่อไปนี้

2.มะเร็งเต้านม (breast cancer)

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆในผู้หญิง  อย่างไรก็ดีการตรวจพบมะเร็งในระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง

เป้าหมายของการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมคือการค้นหาเซลลที่ผิดปกติก่อนที่จะเกิดอาการหรือคลำได้ก้อนที่เต้านมจาหข้อมูลของ  American Cancer Society แนะนำว่าผู้หญิงทั่วไปที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปต้องได้รับเรื่มตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี  Mammograms  อย่างน้อยปีละครั้ง

Breast Cancer

การตรวจแมมโมแกรม (Mammograms) เป็นการค้นหาความผิดปกติของเต้านมในระยะเริ่มแรกทำได้สะดวกและคุ้มค่านอกจากนี้ยังสามารถทำการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง (Self breast examination)เป็นประจำเพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่กับการตรวจแมมโมแกรม ได้ คลิกดูวิธีตรวจเต้านมด้วยตัวเองง่ายๆๆที่นี่

Ref : https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/screening-tests-and-early-detection/american-cancer-society-recommendations-for-the-early-detection-of-breast-cancer.html

3. มะเร็งปากมดลูก (cervical Cancer)

  • มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก” คร่าชีวิตผู้หญิงไทยถึง 7 คนต่อวัน และจากสถิติพบว่าหญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก เฉลี่ยปีละ 6,000 ราย ความร้ายกาจของโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเอช พี วี (Human Papilloma Virus; HPV) ซึ่งสามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์แต่สิ่งที่ทำให้โรคนี้น่ากลัวที่สุด ก็คือคุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าคุณได้รับเชื้อ HPV เข้าไปในบริเวณปากมดลูกเรียบร้อยแล้ว เพราะในบางรายเชื้อ HPV จะใช้เวลาถึง 10 ปีในการก่อตัวเป็นมะเร็ง โดยการตรวจมะเร็งปากมดลูก ทำได้ด้วยการตรวจ

1 . Pap Smear (การตรวจแปปสเมียร์) บ่งบอกถึงเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติในระยะแรกเริ่ม

Pap smear plus HPV DNA test บอกถึงเซลล์ที่ผิดปกติ ร่วมกับ ไวรัสเอชพีวี (HPV DNA Test) ซึ่งมีความแม่นยำในการตรวจมากกว่า

Liqui-PREP Pap test (ลิควิ-เพร็พเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุง มีความแม่นยำมากกว่าการตรวจ Pap smear และยังสามารถหาเชื้อไวรัส HPV และ เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

https://www.acog.org/Patients/FAQs/Cervical-Cancer-Screening

4.ตรวจสุขภาพช่องฟัน (Oral Health)

1 ใน 7 ของผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 35-44 ปี มักมีปัญหาเรื่องเหงือกและฟัน ซึ่งปัญหานี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65  ปี  และ1ใน 4 ของวัยผู้ใหญ่ จะมีประสบการณ์กับการปวดใบหน้าภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา  มะเร็งในช่องปาก มักพบในผู้ที่อายุมากวว่า 55 ปี ที่สูบบุหรี่ และดื่มสุราหนัก

ตรวจฟัน
ตรวจสุขภาพช่องปาก

นอกจากนี้การได้รับวัคซีน เช่นไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ ก็มีความสำคัญ และเมื่อเริ่มเข้าสู่อายุ 40 แล้ว ต้องเริ่มที่ตรวจสุขภาพเพราะสุขภาพที่ดีแข็งแรงจากภายในจะทำให้เรามีความแข็งแรง   หากใครที่กำลังมองหาการตรวจสุขภาพ เวบไซ์โอแคร์ www.Ocare.co ซึ่งเป็นแหล่งรวมแพคเกจตรวจสุขภาพ ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นก่อน แล้วจึงหาแพคเกจตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ จากโรงพยาบาลชั้นนำใกล้บ้านท่าน คุ้มค่า ตรวจครบ คลิกเลย www.ocare.co

References

American Cancer Society. American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer. Updated March 11, 2015. www.cancer.org/healthy/findcancerearly/cancerscreeningguidelines/american-cancer-society-guidelines-for-the-early-detection-of-cancer. Accessed July 24, 2015.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here