ตรวจ มะเร็ง จากเลือดแม่นยำแค่ไหน ถ้าค่าบ่งชี้มะเร็งสูง แสดงว่าฉันเป็นมะเร็งเลยหรือ ?

0
31985

ตรวจ มะเร็ง ตรวจได้จากเลือดด้วยหรือ ? แม่นยำแค่ไหน ถ้าค่าบ่งชี้มะเร็งสูง แสดงว่าฉันเป็นมะเร็งเลยหรือ ?

จริงๆแล้ว ค่าบงชี้มะเร็ง หรือ Tumor marker คือสารที่ถูกสร้างมาจากเซลล์มะเร็ง หรือเซลล์ที่เจริญผิดปกติ ซึ่งจะตรวจพบได้ในกระแสเลือด และสารคัดหลั่งอื่นๆ ของร่างกาย ค่าบ่งชี้มะเร็งเพียงชนิดเดียว ไม่สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งได้ ต้องอาศัยการตรวจโดยแพทย์ ชนิดอื่นประกอบด้วย เช่นการตรวจชิ้นเนื้อ การอัลตราซาวน์ หรือ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์​ เป็นต้น

ค่าบ่งชี้มะเร็งเพียงอย่างเดียว

ไม่สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งได้

ค่าบ่งชี้มะเร็ง เป็นประโยชน์ สำหรับการค้นหา การติดตามผล และดูการตอบสนองต่อการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อดูการกลับมาของโรคมะเร็ง  โรคมะเร็งบางชนิด แม้เจาะเลือดก็ไม่พบการสูงขึ้นของค่าบ่งชี้มะเร็ง หรือบางครั้งค่าบ่งชี้มะเร็งที่สูง ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคมะเร็ง

สารบ่งชี้มะเร็งที่นิยมตรวจ ด้วยเลือด ได้แก่

 1.AFP  (Alpha-fetoprotein)
ตรวจเลือด การทำงานของตับ
44380698 – liver cancer diagram in detail illustration

การบ่งชี้มะเร็ง : มะเร็งตับ มะเร็งรังไข่ มะเร็งอัณทะ

ภาวะอื่นที่ ทำให้เพิ่มขึ้นได้ : เพิ่มขึ้นได้ในช่วงการตั้งครรภ์

2.CEA (carcinoembryonic antigen)

ปวดท้องน้อย , pelvic pain , ลำไส้อักเสบ

การบ่งชี้มะเร็ง : มะเร็งลำไส้ และมะเร็งอื่นๆ ได้แก่มะเร็งของระบบทางเดิน อาหาร,มะเร็งตับออ่น,มะเร็งเต้านม,มะเร็ง ปอด, มะเร็งรังไข่ ฯลฯ

ภาวะอื่นที่ ทำให้เพิ่มขึ้นได้ : เพิ่มขึ้นได้ในช่วงการตั้งครรภ์  และหรือภาวะตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ลำไส้อักเสบ ถุงลมโป่งพอง  สูบบุหรี่  เป็นต้น

3.PSA (prostate specific antigen)
ตรวจเลือด การทำงานของไต
33131259 – kidneys

การบ่งชี้มะเร็ง : มะเร็งต่อมลูกหมาก

ภาวะอื่นที่ ทำให้เพิ่มขึ้นได้ : ภาวะต่อมลูกหมากโต หรือต่อมลูกหมากอักเสบ

4.CA-125 (Cancer antigen 125)

การบ่งชี้มะเร็ง : มะเร็งรังไข่ ชนิด non-mucinous type พบได้บ้างในมะเร็งตับออ่น,มะเร็งปอด, มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับ

ภาวะอื่นที่ ทำให้เพิ่มขึ้นได้ : เพิ่มขึ้นได้ในช่วงการตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่มีการ  อักเสบของช่อง ท้อง และอวัยวะ ภายในช่องท้อง, ตับออ่นอักเสบ, ตับแข็ง, การ อักเสบของอวัยวะ ภายในช่องเชิงกราน

5.CA 19-9 (Cancer antigen 19-9)

ตรวจ มะเร็ง

การบ่งชี้มะเร็ง :ในการช่วยวินิจฉัยและ ดิตามผลการรักษาของมะเรง็ตับอ่อนและ มะเร็งของท่อนา้ ดี (cholangiocarcinoma)  พบได้บ้างในมะเร็งของระบบเดินอาหาร, มะเร็งตับ, มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม

ภาวะอื่นที่ ทำให้เพิ่มขึ้นได้ : เพิ่มขึ้นได้ภาวะตับอ่อนอักเสบ หรือ ​Inflammatory bowel disease

6.CA 15-3 (Cancer antigen 15-3)

การบ่งชี้มะเร็ง : มะเร็งเต้านม และมะเร็งชนิดอื่น เช่น มะเร็งของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับ,มะเร็งตับออ่น,มะเร็งปอด,มะเร็ง รังไข่

ภาวะอื่นที่ ทำให้เพิ่มขึ้นได้ : ก้อนที่เต้านมที่ไม่ใช่โรคมะเร็งเต้านม

7.-hCG (beta-human chrorionic gonadotropin)

การบ่งชี้มะเร็ง :มะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก (choriocarcinoma) พบได้ใน มะเร็งของรังไข่ และ/หรือ อัณฑะ ชนิด teratogenic carcinoma รวมทั้งผู้ป่วย มะเร็งปอดบางราย

ภาวะอื่นที่ ทำให้เพิ่มขึ้นได้ : เพิ่มขึ้นได้ในช่วงการตั้งครรภ์ ปกติใช้สาหรับตรวจสอบ การตงั้ครรภ์

ตรวจ มะเร็ง

นอกจากนี้ ยังมีสารบ่งชีมะเร็งอีกหลายตัวที่ ใช้สำหรับการติตตามผล และคัดกรองโรค แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า การ ตรวจ มะเร็ง หากสารบ่งชี้มะเร็งที่สูง ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรคมะเร็งเสมอไป  ดังนั้น เมื่อทราบผลเลือด ควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์ ประกอบกับการตรวจชนิดอื่นร่วมด้วย

ที่มา https://www.labtestsonline.org.au/learning/test-index/tumour-markers

สุขภาพดีเริ่มต้นที่โอแคร์ “เลือดของคุณบอกอะไรได้มากกว่าที่คิด”  ตรวจเลือด
ที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน กับโอแคร์

ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาล
คุ้มค่า สะดวกกว่า ประหยัดกว่า
ผลตรวจ ส่งตรงถึงมือ พร้อมติดตามผลเลือดได้ทุกที่ ทุกเวลา

คลิกเลย www.ocare.co

Tel: 099 131 9919 , 093 740 8887

Facebook: Ocare – โอแคร์ รวมทุกข้อมูลการ ตรวจสุขภาพ

#โอแคร์#ตรวจเลือด#ตรวจเลือดที่บ้าน#ตรวจเลือดที่ทำงาน#ข้อมูลสุขภาพออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here