ภัยหวานรสชาติขม ตอน “น้ำตาลในเลือดสูง”

0
3620
น้ำตาลในเลือดสูง

ภัยหวานรสชาติขม ตอน “น้ำตาลในเลือดสูง”

ภัยหวานรสชาติขม ตอน “น้ำตาลในเลือดสูง”กับ พฤติกรรมการเลือกทานอาหารของคนไทยจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเครื่องดื่ม จะติดรสชาติหวานและรู้สึกชินในรสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงจนไม่รู้ตัว เกิดเป็นภัยหวานรสชาติขม ทำให้เป็นสาเหตุในการเกิดโรคเบาหวานตามมาและลุกลามไปสู่โรคอื่นได้อย่างรวดเร็ว การทานอาหารของเรากลายเป็นพฤติกรรมที่เคยชินและเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต จนเราไม่ทันระวังในการกิน ความหวานที่มาพร้อมกับความขมให้ร่างกายเราในที่สุดEmbed from Getty Images

ซึ่งน้ำตาลคือส่วนประกอบหลักในการทำอาหารและเครื่องดื่มมากมาย ซึ่งวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดที่คุณเองก็สามารถควบคุมและรู้ทันพฤติกรรมของคุณเองได้ง่ายๆ

เบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง ของหวาน

 

“ค่าน้ำตาลในเลือด” คือ

ในเลือดของเรานั้น จะมีน้ำตาลและกลูโคสเป็นส่วนประกอบ  เพื่อเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายนำไปใช้หมุนเวียนตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย การเริ่มกระบวนการในการลำเลียงกลูโคสจะเริ่มจากลำไส้ หรือตับ ผ่านทางเลือดไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย และจะได้รับการดูดซึมเข้าไปในเซลล์โดยอินซูลิน ซึ่งปกติแล้ว ร่างกายจะมีระดับน้ำตาลที่ค่อนข้างต่ำในช่วงตอนเช้า เนื่องจากน้ำตาลมีการเผาผลาญตลอดเวลาในช่วงที่เรานอนหลับและจะเริ่มมีการปรับหลังจากการรับประทานอาหารเช้ามื้อแรกไปแล้ว

ซึ่งในการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องอดอาหารและน้ำอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ ระดับน้ำตาลค่าปกติในเลือดจะมีค่าอยู่ที่ 70-100 mg/dL ถ้าหากผลการตรวจวัดพบกลูโคสในเลือดมากกว่า 100 mg/dL ก็แปลว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูง และมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานได้

น้ำตาลในเลือดสูง เบาหวาน ของหวาน

สาเหตุของการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

 • ทานอาหารที่มีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบมากเกินไป
 • เป็นโรคเครียด หรือมีภาวะเครียดตลอดเวลา
 • ไม่ชอบหรือไม่เคยออกกำลังกาย
 • ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับตับอ่อน ทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้
 • ป่วยเป็นภาวะต่อมไทรอยด์ผิดปกติ หรือต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

อาการของผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

 • กระหายน้ำมาก จนถึงขั้นต้องดื่มน้ำตลอดเวลา
 • ปวดศีรษะ และเหนื่อยง่าย
 • มองเห็นได้ไม่ค่อยชัด โดยที่ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับสายตามาก่อน

ในรายที่มีอาการรุนแรงมากขึ้น หรือไม่ได้รับการรักษาจากแพทย์ จะเริ่มมีอาการอื่น ๆ ตามมา 

แต่ถ้าหากเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นมานานแล้ว อาจไม่พบอาการได้

วิธีรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 

น้ำตาลในเลือดสูงมักจะไม่มีอาการบ่งบอกในช่วงแรก แต่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติได้เมื่อระดับน้ำตาลสูงเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป

แต่ก็มีวิธีรักษาและควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ โดยวิธีทางการแพทย์ และปรับพฤติกรรมในการดูแลตัวเอง 

1. ทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนอยู่ในเกณฑ์อันตราย แพทย์จะสั่งยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งจะต้องทานอย่างเคร่งครัดตามที่หมอสั่ง

2. การควบคุมอาหารให้เหมาะสม การควบคุมโภชนาการควบคู่ไปด้วยเพื่อทานอาหารที่เหมาะสมกับอาการและการดื่มน้ำมากๆเพื่อให้น้ำตาลบางส่วนถูกขับออกทางปัสสาวะแทน

3. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายได้นำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงาน จึงช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีการลดลง

4. ตรวจเช็คเลือดเพื่อดูค่าน้ำตาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินกว่าปกติ 

5. การพักผ่อนให้เพียงพอ  ข้อนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะการพักผ่อนที่เพียงพอย่อมทำให้ร่างกายเรามีสมดุลที่ดี และไม่ส่งผลต่อภาวะความหิว โดยเฉพาะอาการอยากกินของหวานที่มีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงให้อาการของโรครุนแรงขึ้นได้ 

น้ำตาลในเลือดสูง เบาหวาน ของหวาน

การวินิจฉัยภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

แพทย์จะวินิจฉัยภาวะนี้จากการตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดเป็นหลัก การตรวจเลือดเบื้องต้นทำได้หลายวิธีและมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เช่น

 • การตรวจระดับน้ำตาลแบบสุ่มตรวจ (Random Blood Sugar) เป็นการเจาะเลือดในช่วงเวลาใดก็ได้ ค่าระดับน้ำตาลในเลือดปกติควรอยู่ที่ประมาณ 70-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่จำเป็นต้องใช้วิธีอื่นช่วยยืนยันผลอีกครั้ง ข้อเสีย เกิดความคลาดเคลื่อนได้สูงกว่าการตรวจอื่น ๆ
 • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (Fasting Blood Glucose) เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหารและน้ำเป็นเวลาอย่างต่ำ 8 ชั่วโมง มักตรวจในช่วงเช้าของวัน โดยค่าระดับน้ำตาลในเลือดปกติควรต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หากอยู่ระหว่าง 100-125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อาจอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และเมื่อสูงกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จะถือว่าเป็นโรคเบาหวาน
 • การตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (Glycohemoglobin A1c) เป็นการตรวจระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดช่วง 2-3 เดือนก่อนการเข้ารับการตรวจ ซึ่งค่าปกติมีระดับต่ำกว่า 5.7% หากอยู่ในช่วง 5.7-6.4% จะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน และหากมีค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 6.5% ขึ้นไป แสดงว่าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
 • การทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ำตาลในเลือด (Oral Glucose Tolerance Test) เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังการดื่มน้ำที่มีน้ำตาลกลูโคสละลายในปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด วิธีนี้นิยมใช้ตรวจโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ทั้งนี้ การวินิจฉัยภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากการตรวจเลือดตามข้างต้นเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่นิยมใช้ ซึ่งค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดควรพิจารณาจากปัจจัยของแต่ละบุคคลประกอบกันด้วย เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน และผู้สูงอายุ เป็นต้น

ภัยหวานรสชาติขม ตอน น้ำตาลในเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง เบาหวาน ของหวาน

วิธีป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูง 

ระวังเรื่องการทานอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปและควบคุมการทานคาร์โบไฮเดรตเพราะคาร์โบไฮเดรตนั้นจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ง่ายและเกือบจะทันทีที่ทานเข้าไป เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดอย่างฉับพลัน ทำให้รู้สึกมีพลังงานขึ้นมาทันทีจึงต้องควบคุมให้อยู่ในปริมาณเหมาะสมและผลไม้บางชนิดที่มีความหวานสูง บวกกับการปรับพฤติกรรมส่วนอื่นร่วมด้วย เช่น ออกกำลังกายอย่างเสมอ การพักผ่อนที่เพียงพอ เพราะถ้าเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ยากที่จะทำให้ระดับน้ำตาลกลับมาอยู่ในค่าปกติ และจะนำไปสู่ความเสี่ยงการต่อเกิดโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายซึ่งถึงต่อให้วิทยาการแพทย์เราก้าวไกลแค่ไหนการเริ่มจากการดูแลร่างกายของเราก่อนคือวิธีการรักษาที่ดีที่สุดเราจึงควรเริ่มต้น รู้ทันพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตของเราไว้เป็นดีที่สุด ความหวานที่เราต้องระวังเพราะมันจะกลับมาเป็นความขมให้กับร่างกายเราได้ในระยะยาว

ที่มา สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

Tel: 099-131-9919
Website : www.ocare.co.th
Facebook.com/Ocarehealth
Instagram.com/Ocarehealth
Line ID : @ocarehealth
👇👇คลิก https://line.me/R/ti/p/%40hsv2260s

เพิ่มเพื่อน
“คลิกโอแคร์ ดูแลถึงบ้าน”
Ocare : โอแคร์ คือ ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน พร้อมวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์ รับผลตรวจทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
#โอแคร์#Ocare#ตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพถึงบ้าน#โปรแกรมตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพโดยแพทย์#ตรวจสุขภาพโดยพยาบาล#ผลสุขภาพออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here