วิธีเลือกซื้อ ชุดตรวจ HIV

0
1292
HIV

วิธีเลือกซื้อ ชุดตรวจ HIV

การเลือกผลิตภัณฑ์ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตัวเองนั้น ต้องแสดงฉลากข้อมูลส่วนสำคัญให้ผู้บริโภครับทราบ เช่น ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา คำเตือน ข้อควรระวัง องค์ความรู้เกี่ยวกับระยะการตรวจหาการติดเชื้อไม่พบของชุดตรวจนั้น ๆ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ช่องทางการให้ข้อมูลสนับสนุนของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าในการใช้ชุดตรวจดังกล่าวผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและความรู้ สาธิตวิธีการตรวจ การสรุปผล การเชื่อมเข้าสู่ระบบบริการ หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมโดยตรงได้ และการแปลผล ซึ่งต้องแสดงเป็นภาพอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน และมีข้อความว่า “ใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองเท่านั้น หากตรวจพบมีปฏิกิริยา (reactive) ต้องได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากหน่วยบริการที่สามารถตรวจยืนยันวินิจฉัยได้”

HIV

 นอกจากนี้ ผู้รับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้า จะต้องจัดทำเอกสารที่ผู้ถูกตรวจควรรู้ (Subject Information) ก่อนการตรวจ หรือภายหลังทราบผลการตรวจ โดยอยู่ในภาชนะบรรจุ เพื่อให้กระบวนการให้คำปรึกษามีความชัดเจน ตลอดจนการเชื่อมเข้าสู่ระบบบริการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกัน โดยอาจทำในลักษณะขั้นตอนหรือกระบวนการที่ชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบจาก อย. โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ กำหนดอีกด้วย เพราะฉะนั้นการหาซื้อชุดตรวจ ต้องได้มาตรฐานและมีคำแนะนำการใช้ที่ชัดเจน ผู้ใชต้อปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความแม่นยำของผลตรวจ

 

 

อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Tel: 099-131-9919
Website : www.ocare.co.th
Facebook.com/Ocarehealth
Instagram.com/Ocarehealth
Line ID : @ocarehealth
👇👇คลิก https://line.me/R/ti/p/%40hsv2260s

เพิ่มเพื่อน

“คลิกโอแคร์ ดูแลถึงบ้าน”
Ocare : โอแคร์ คือ ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน พร้อมวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์ รับผลตรวจทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
#โอแคร์#Ocare#ตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพถึงบ้าน#โปรแกรมตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพโดยแพทย์#ตรวจสุขภาพโดยพยาบาล#ผลสุขภาพออนไลน์

เอดส์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here