หนองใน วิธีสังเกต พร้อมวิธีรักษา

0
29438
โรคหนองในแท้VS โรคหนองในเทียม

หนองใน วิธีสังเกต พร้อมวิธีรักษา

โรคหนองใน (Gonorrhea) เป็นโรคติดเชื้อที่สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้จากการมีเพศสัมพันธ์ เกิดจากเชื้อหนองใน (Neisseria gonorrhoeae) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เจริญได้ดีในที่ชื้น และที่อบอุ่นของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ตั้งแต่ปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก ท่อปัสสาวะ (ทั้งหญิงและชาย) นอก จากนี้ยังสามารถเจริญในที่อื่นๆได้ เช่น เยื่อบุช่องปาก คอ ตา ทวารหนัก เป็นต้น ในอเมริกา มีการประมาณการติดเชื้อโรคหนองในรายใหม่ ปีละประมาณ 700,000 ราย แต่ที่รายงานมายังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (CDC, Centers for Disease Control and Prevention) ในปี พ.ศ. 2552 เพียง 301,174 ราย หรือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น สำหรับในประเทศไทย รายงานโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2551 มีจำนวน 6,168 ราย คิดเป็น 15.43% ของผู้ป่วยโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด หรือคิดเป็น 9.76 ต่อประชากร 100,000 คน

พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อาการของโรคหนองในจะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่?

อาการของโรคมักปรากฏให้เห็นประมาณ 2-7 วันหลังจากได้รับเชื้อ แต่ส่วนใหญ่อาจไม่แสดงอาการใด โดยผู้หญิงอาจแสดงอาการช้ากว่าผู้ชาย

สัญญาณและอาการของโรคหนองใน ในผู้ชาย

สำหรับผู้ชายที่ติดเชื้อจะแสดงอาการให้เห็นชัดเจนมากกว่าผู้หญิง แต่บางครั้งอาการห็แสดงเพียงเล็กน้อย จนไม่ทราบว่าตนเองกำลังติดเชื้อ โดยอาการที่สามารถสังเกตได้คือ ปวดแสบขณะปัสสาวะและมีเมือกสีขาวขุ่นไหลออกมาทางอวัยวะเพศ บริเวณรอบๆ รูองคชาติเป็นสีแดงๆ

สัญญาณและอาการของโรคหนองใน ในผู้หญิง

ผู้หญิงที่ติดเชื้อหนองในส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการใดๆ ของโรค หรือหากมีอาการก็จะเป็นไม่มากนักจนอาจไม่สามารถสังเกตได้ จนกว่าโรคจะอยู่ในระดับรุนแรงแล้ว ในบางรายอาจมีอาการปวดแสบขณะปัสสาวะ มีตกขาว สีเหลืองหรือสีเขียวผิดปกติ เจ็บอุ้งเชิงกราน หรืออาจมีเลือดออกจากช่องคลอดในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน หรือมีประจำเดือนผิดปกติ

หากเชื้อมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ อย่างมดลูกหรือท่อนำไข่ เชื้อจะทำให้เกิดอาการอักเสบในอุ้งเชิงกราน ซึ่งจะทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการปวดท้องน้อย มีไข้ และเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการติดเชื้อหนองใน

สำหรับผู้ชายเชื้อหนองในสามารถแพร่กระจายไปยังหลอดเก็บอสุจิ ทำให้เกิดอาการปวดและบวมบริเวณอัณฑะ การติดเชื้อนี้จะทำให้เนื้อเยื่อส่วนที่ติดเชื้อเป็นแผล ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก

สำหรับผู้หญิงเชื้อสามารถแพร่กระจายไปยังมดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ ส่งผลให้เกิดอาการอักเสบที่อุ้งเชิงกรานและอาจทำให้เกิดแผลในส่วนต่างๆ ที่เชื้อเข้าถึง ทั้งยังอาจทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากด้วย หรืออาจตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดปัญหากับทารก โดยอาจทำให้ทารกเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคติดเชื้อที่ดวงตาจนอาจทำให้เด็กตาบอดได้หากไม่ได้รับการรักษา

นอกจากนี้โรคหนองในอาจส่งผลต่ออวัยวะและส่วนต่างๆ ของร่างกายทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้ ไม่ว่าจะเป็นหลอดลม ดวงตา หัวใจ สมอง ผิวหนัง และข้อต่อต่างๆ แต่จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

โรคไต หนองใน

การรักษาโรคหนองใน และยารักษาหนองใน

 การรักษาโรคหนองใน คือ การใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งใช้ได้ผลดี แต่ในหลายพื้นที่อาจมีเชื้อดื้อยาได้ ดังนั้น หลังการรักษา ถ้ายังคงมีอาการ จึงควรต้องกลับมาปรึกษาแพทย์อีกครั้ง นอกจากนั้น จำเป็นต้องตรวจหาการติดเชื้อที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆที่อาจพบร่วมด้วยโดยเฉพาะ เชื้อ เอชไอวี (HIV) หรือ โรคเอดส์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายาปฏิชีวนะจะรักษาโรคให้หายแล้ว แต่ยาปฏิชีวนะไม่สามารถซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวไปแล้วได้ นอกจากนั้น หากยังไปสัมผัสโรคอีก ก็กลับมาเป็นโรคอีกได้

แพทย์วินิจฉัยโรคหนองในได้จาก ประวัติทางการแพทย์ต่างๆ เช่น อาการต่างๆ เรื่องคู่นอน เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ การตรวจร่างกาย การตรวจบริเวณอวัยวะเพศ การตรวจภายใน (ในผู้หญิง) การส่งตรวจหาเชื้อที่ป้ายจากแผล หรือ จากปากมดลูก ท่อปัสสาวะ ทวารหนัก และ/หรือ ช่องคอ

โรคหนองในแท้

ในอดีตจะใช้วิธีการรักษาด้วยการฉีดยาเพนนิซิลิน  หรือยากลุ่มเซฟาโลสปอรินเข้ากล้ามเนื้อ   แต่ปัจจุบันจะใช้เซฟาโลสปอรินเป็นยาฉีด และให้ยาปฏิชีวนะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ พร้อมกับแนะนำให้ส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์

 • เซฟิซีม (Cefixime) 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว

 • ซีฟาคลอร์ (Cefaclor) ขนาด 1 กรัม ครั้งเดียว

 • เอซิโธรมัยชิน (Azithromycin) 1 กรัม ครั้งเดียว

 • ไซโปรฟล็อกซาชิน (Ciprofloxacin) 500 มิลลิกรัม ครั้งเดียว

 • โอฟล็อกซาชิน (Ofloxacin) 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว

 • ลีโวฟล็อกซาชิน (Levofloxacin) 250 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 

โรคหนองในเทียม

ยาที่ใช้รักษาหนองในแท้บางตัวจะไม่สามารถรักษาโรคหนองในเทียมได้ จึงต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะกลุ่ม doxycyclin azithromycin และยากลุ่มควิโนโลน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนาน โดยเฉพาะเชื้อที่ดื้อยา หรือเกิดการลุกลามไปยังต่อมลูกหมาก หรืออัณฑะ ควรให้ยาเบื้องต้นโดยเลือกยาชนิดใดชนิดหนึ่งและแนะนำให้พบแพทย์ต่อไป

 • อิริโธรมัยชิน (Erythromycin) 500 มิลลิกรัม. วันละ 4 ครั้งติดต่อกัน 10 วัน (ได้ผลน้อยกว่า เอซิโธรมัยชิน (Azithromycin) และด็อกชิซัยคลิน (Doxycycline)

 • ด็อกชิซัยคลิน ครั้งละ 10 มก. วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ติดต่อกันนาน 10 วัน

 • เอซิโธรมัยชิน 1 กรัม ครั้งเดียว ได้ผล 95%

 • โอฟล็อกซาซิน (Ofloxacin) 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 7 วัน

การป้องกันโรคหนองใน

 • การป้องกันโรคหนองใน

 • การป้องกันโรคหนองในไมว่าจะเป็นหนองในแท้ หรือหนองในเทียม วิธีที่ดีที่สุดคือ การงดการมีเพศสัมพันธ์ หรือทางที่ดีควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่นอน หรือหากไม่แน่ใจว่า ตัวเองเป็นโรคหนองในหรือไม่ และสวมถึงยางอนามัยด้วยวิธีที่ถูกต้อง  มีเพศสัมพันธ์ที่ถูกสุขลักษณะ ได้แก่

 • ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ หรือทางทวารหนัก

 • ใช้ถุงยางอนามัยสำหรับผู้ชาย หรือถุงครอบปาก (dental dam) ซึ่งมีลักษณะเป็นยางบางๆ รูปสี่เหลี่ยมสำหรับผู้หญิงเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางปาก

 • ควรตรวจอย่างละเอียดว่า ได้ล้างเซ็กซ์ทอย (sextoy) หรือเปลี่ยนถุงยางอนามัยที่ใช้กับเซ็กซ์ทอย (sextoy) แล้วก่อนใช้กับคนใหม่ได้

 • ไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆและควรมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนของตนเพียงเท่านั้น จะช่วยลดการแพร่กระจายและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี

 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก

 • หลังการขับถ่ายจะต้องมีการทำความสะอาดให้ดี โดยผู้หญิงควรใช้กระดาษชำระเช็ดจากด้านหน้าไปทางด้านหลังเท่านั้น

 • หากพบว่า เป็นโรคหนองในจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ทันที และควรให้คู่นอนได้รับการรักษาควบคู่กันไปด้วย

 • รับประทานตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

อ้างอิงจาก มูลนิธิเอ็มพลัส

Tel: 099-131-9919
Website : www.ocare.co.th
Facebook.com/Ocarehealth
Instagram.com/Ocarehealth
Line ID : @ocarehealth
👇👇คลิก https://line.me/R/ti/p/%40hsv2260s

เพิ่มเพื่อน

“คลิกโอแคร์ ดูแลถึงบ้าน”
Ocare : โอแคร์ คือ ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน พร้อมวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์ รับผลตรวจทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
#โอแคร์#Ocare#ตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพถึงบ้าน#โปรแกรมตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพโดยแพทย์#ตรวจสุขภาพโดยพยาบาล#ผลสุขภาพออนไลน์

HIV หนองใน สิฟิลิส

 

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here