เชียงใหม่ใกล้หมอ ชูโรงพยาบาลต้นแบบ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

0
2321

เชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดตัว โรงพยาบาลต้นแบบ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

“ โรงพยาบาลเอกชน ที่ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย และ ประทับใจ”

โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัด Open House พร้อมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “โรงพยาบาลต้นแบบ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”

ภาคเช้า การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

  • ผู้ป่วยเรื้อรังกับการส่งเสริมสุขภาพ
  • การตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน
  • บริษัทที่ส่งเสริมสุขภาพตัวอย่าง

ภาคบ่าย การดูแลและการปฎิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง

  •  เรียนรู้การใช้สารอาหารแบบธรรมชาติ
  • โรคเรื้อรังในยุคปัจจุบัน ปัญหาล้นโลก โดย นพ.นิรันดร์ ภัทรานุกูล
  • แนวทางการดูแลและปฏิบัติ ทำง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพสูง โดย รศ.พญ.ดร. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
อาคารพรีเมียร์ โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ

พิเศษ ส่วนลดแพคเกจตรวจสุขภาพโรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ 10% เมื่อจองผ่านบูทโอแคร์ภายในงาน

https://web.facebook.com/Ocare.co/

พร้อมรับของที่ระลึกสำหรับ 100 ท่านแรก

พบกันวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารพรีเมียร์ ชั้น 1 โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here