การตรวจ HIV แต่ละแบบในปัจจุบัน

0
23576
HIV เอดส์

 

หลักการตรวจ HIV เป็นอย่างไร

การตรวจ HIV แต่ละแบบในปัจจุบันนั้น เมื่อคุณติดเชื้อHIVระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อพยายามต่อสู้กับการเชื้อไวรัสนี้  การตรวจ HIV จะใช้หลักการตรวจหาภูมิคุ้มกันนี้ในเลือด โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนหลังการติดเชื้อ HIVจึงจะตรวจพบระดับภูมิคุ้มกันนี้ได้ เราเรียกช่วงระยะเวลา 3 เดือนนี้ว่า “ระยะฟักตัว (window period)” ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่มีการติดเชื้อ HIV แล้ว แต่ยังตรวจไม่พบ ดังนั้นหากคุณเข้ารับการตรวจ HIV ในช่วงระยะฟักตัว (window period) จะได้ผลเป็นลบ ซึ่งทั้งที่จริงๆ แล้วคุณอาจติดเชื้อแล้วก็ได้  ผลที่ออกมานี้จะทำให้เข้าใจผิดคิดว่า ไม่ติดเชื้อ ซึ่งในทางปฏิบัติหากคุณมีภาวะเสี่ยงแล้วละก็ควรต้องมาตรวจซ้ำอีก 3เดือนหลังจากการตรวจครั้งแรก  ทั้งนี้ระยะwindow period ของการตรวจแแต่ละวิธีก็ไม่เท่ากันด้วย

HIV เอดส์

การตรวจ HIV มีกี่วิธี?

ปัจจุบันการตรวจHIVมี 3 วิธีหลักๆ แยกได้ดังนี้

 1. Anti HIV บริการนี้คนไทยสามารถตรวจได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 2 ครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศเพียงแจ้งความประสงค์และยื่นบัตรประชาชนเท่านั้น การตรวจประเภทนี้จะสามารถให้ผลได้ใน 1-2 ชั่วโมงหลังตรวจ ผลที่ได้จะเป็นผลย้อนหลังไปประมาณ 1 เดือน กล่าวคือหากคุณไปมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมาเมื่อคืนแล้วไปตรวจAnti HIV ผลตรวจที่ได้จะไม่ได้ยืนยันว่า เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันเมื่อคืนของคุณนั้นปลอดภัย  แม้ว่าผลเลือดจะออกมาเป็นลบ ( Negative = ไม่พบเชื้อ HIV) ซึ่งสามารถอธิบายทางการแพทย์ได้ว่า เชื้ออยู่ในระยะฟักตัว และยังตรวจไม่พบด้วยวิธีการตรวจแบบ Anti HIV   นอกจาก`นี้ในโรงพยาบาลเอกชนเอกก็สามารถตรวจAnti HIV ได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 500 – 800 บาทต่อครั้ง สำหรับการเจาะเลือดเพื่อตรวจหา HIV ทั้งนี้ยังอาจมีค่าแพทย์

  ตามแต่ละโรงพยาบาลที่แตกต่างกันออกไป ผู้สนใจสามารถโทรปรึกษาโรงพยาบาลเพื่อสอบถาม ราคาก่อนเข้ารับการตรวจได้

 2. การตรวจแบบNATหรือ Nucleic Acid Testing  สำหรับการตรวจแบบNAT จะมีข้อแตกต่างจาก Anti HIV คือ สามารถชี้วัดผลจากร่างกายของเราย้อนหลังไปประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับความเสี่ยง เช่น หากไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันมาเมื่อ 7 วันก่อน แล้ววิตกกังวลว่า อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ HIV การตรวจแบบNAT จะทำให้เราทราบผลเลือดว่า เป็นบวก หรือลบ ได้แน่ชัดกว่าการตรวจแบบ Anti HIV   ปัจจุบันคลีนิคนิรนาม (คลีนิคเฉพาะทางที่ให้คำปรึกษาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)ให้บริการตรวจด้วยวิธี NAT ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เพียงการยื่นบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ

 3. Rapid HIV Test หรือการตรวจ HIV ชนิดเร็ว ปัจจุบันการตรวจวิธีนี้ใช้เวลารอผลเพียง 20 นาที เท่านั้น แม้จะได้ผลเร็วกว่าการตรวจวิธีอื่นๆ แต่ก็เป็นเพียงการตรวจเพื่อคัดกรองในเบื้องต้นเท่านั้น ปัจจุบันการตรวจแบบนี้สามารถตรวจได้เองที่บ้านผ่านโครงการAdam’s Love HIV Self Testing   หากค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับชุดการตรวจ HIV ด้วยตนเอง ก็จะพบร้านค้าออนไลน์จำนวนมากที่ขายชุดตรวจแบบนี้แนะนำว่า สำหรับผู้ที่สนใจวิธี Rapid HIV Test อยากให้ใช้วิธีตรวจสอบผ่านโครงการAdam’s Love หรือคลินิกที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและอ่านผลเพราะหากปฏิบัติเองและใส่น้ำยาตรวจสอบไม่ถูกต้อง ผลที่ได้อาจคลาดเคลื่อนและส่งผลเสียต่อผู้ตรวจได้  หากการตรวจแบบRapid HIV Test ให้ผลเป็นบวก (พบเชื้อ HIV) คนไข้ต้องได้รับการตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันว่า ติดเชื้อจริงด้วยขั้นตอนAnti HIV หรือ NAT แล้วแต่ระยะเวลาที่ได้รับเชื้อมา   ทั้งนี้หากเปรียบเทียบราคาและความแม่นยำระหว่างการซื้อ Rapid HIV Test มาตรวจเอง กับการไปตรวจ Anti HIV หรือNAT แนะนำว่า การเดินทางไปตรวจ Anti HIV และ NAT จะให้ผลที่ชัดเจนกว่าในค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน

 

เอดส์ HIV

ใครที่ควรได้รับหรือมีความเสี่ยง ต้องตรวจ HIV ?

 1. การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน กับคู่นอนที่เราไม่ทราบผลเลือด

 2. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

 3. การที่บาดแผลของเราได้สัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่งจากผู้ที่เราไม่ทราบผลเลือด ในกรณีนี้หมายรวมถึง การมีบาดแผลในช่องปากขนาดเล็กแล้วทำการOral Sex การหลั่งภายใน ทางทวารหนัก หรือบาดแผลทางร่างกายที่โดนกับสารคัดหลั่ง หรือเลือดของผู้ที่เราไม่ทราบ ผลเลือด

 4. การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 5. ชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง

 6. บุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่นำไปสู่การติดเชื้อHIV ได้

 7. หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์

 8. ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 9. ป่วยด้วยวัณโรค

 10. ทารกที่เกิดจากมารดาติดเชื้อHIV

การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (รวมถึงการตรวจ HIV)ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจร่างกายประจำปี  ดังนั้นหากต้องการเข้ารับการตรวจ HIV คุณจะต้องแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบก่อนเสมอซึ่งแพทย์จะช่วยเลือกวิธีในการตรวจที่เหมาะสมสำหรับคุณ ไม่จำเป็นต้องอาย ทั้งนี้จงจำไว้เสมอว่า การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงจะส่งผลดีกับตัวคุณ มากกว่าการปกปิดเอาไว้เอง

 

ราคาการตรวจ HIV

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

– การตรวจ HIV ในโรงพยาบาลเอกชน ราคา 600-1000 บาท แนะนำควรโทรสอบถามก่อนใช้บริการ

 

คลินิกนิรนาม กรุงเทพ


คลินิกนิรนาม

ให้บริการ :จันทร์-เสาร์ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.30-18.00น. ,วันเสาร์ เวลา 7.30 – 15.00 น. พักกลางวันเวลา 11.00-12.00น.) (หยุดวันอาทิตย์และวันสำคัญอื่นๆ) 

โทร 053-234669, 053-234670

ที่อยู่:104 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์

 • อัตราค่าบริการตรวจแบบทราบผลทันที200บาท

 • ตรวจด้วยวิธี PCR 1,500บาท (รู้ผล 1 สัปดาห์)

ตรวจซิฟิลิส จ-ศ. 7.30-18.00น. /ส. 7.30-15.00น.

 • อัตราค่าบริการตรวจแบบทราบผลทันที60 บาท

 • ตรวจแบบ 3 วัน ฟังผล 50 บาท

อ้างอิง  : กรมควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Tel: 099-131-9919
Website : www.ocare.co.th
Facebook.com/Ocarehealth
Instagram.com/Ocarehealth
Line ID : @ocarehealth
👇👇คลิก https://line.me/R/ti/p/%40hsv2260s

เพิ่มเพื่อน

“คลิกโอแคร์ ดูแลถึงบ้าน”
Ocare : โอแคร์ คือ ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน พร้อมวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์ รับผลตรวจทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
#โอแคร์#Ocare#ตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพถึงบ้าน#โปรแกรมตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพโดยแพทย์#ตรวจสุขภาพโดยพยาบาล#ผลสุขภาพออนไลน์

เอดส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here