Ocare ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่

0
1059

Ocare ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เดินหน้าเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ หนุนเมืองสุขภาพ  ด้วยสมุดบันทึกสุขภาพออนไลน์ Personal Health Report (PHR) และ รายงานผลภาพรวมสุขภาพประชากร ด้วย Geo-based Health Data Analytics เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เผยผลตรวจสุขภาพพบ 3 โรคยอดฮิต ไขมันในเลือดสูง, อ้วน และกระดูกพรุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บูรณาการเชิงรุกให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ประจำปี 2561 มีการตรวจสุขภาพครอบคลุมถึง 13 รายการ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่เข้ารับการตรวจประหยัดเงินกว่า 3,000 บาท มีผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2561 ทั้งหมด 2,171 คน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 4 แขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงเม็งราย แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย ด้วยการตระหนักเรื่องการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพที่ดี เป็นระบบและต่อเนื่อง นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวเชียงใหม่ในยุคดิจิตอล

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ โอแคร์ (Ocare) สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  โดยให้บริการ

1. สมุดบันทึกสุขภาพออนไลน์ (PHR) ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ได้เข้าถึงผลสุขภาพของตนเองที่เข้าใจง่ายกว่า สามารถเปิดดูผลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา หรือติดตามความเสี่ยงสุขภาพรายปีได้อย่างต่อเนื่อง

2. ผลสรุปสุขภาพภาพรวมของประชากร Ocare Geo-based Health Data Analytics ที่เป็นระบบวิเคราะห์สุขภาพบน www.ocare.co.th ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ และแม่นยำ สามารถวิเคราะห์ ได้หลายระดับ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพหลัก ที่จำแนกตามพื้นที่ ผลสุขภาพเชิงลึก ผลสุขภาพแยกตามระยะของโรค จำแนกได้ตามเพศ ชาย หญิง หรือช่วงอายุ รวมทั้งรายงานผลสุขภาพต่อเนื่องรายปี

โดยภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าสู่ระบบ ผ่าน www.ocare.co.th/gov/ เพื่อดูข้อมูลสุขภาพประชากร เพื่อเอื้อต่อการตัดสินใจ ในการส่งเสริมสุขภาพ และวางแผนนโยบายสุขภาพ อย่างตรงจุดต่อไป

จากข้อมูลสุขภาพ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บูรณาการเชิงรุกให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ประจำปี 2561 พบว่า ประชาชนที่เข้ารับการตรวจทั้งหมดจำนวน 2,171 คน ช่วงอายุ 35-90 ระหว่าง เป็นเพศชาย 586 คน เพศหญิง 1,585 คน ประชาชนที่สุขภาพดี ไม่พบความผิดปกติมีทั้งหมด 17 คน คิดเป็น 0.78% พบว่า โรคยอดอิต 3 อันดับแรก ได้แก่

1. ภาวะไขมันในเลือดสูง (คอลเลสเตอรอล หรือ ไตรกลีเซอไรด์ หรือ ไขมันเลวสูงกว่าค่ามาตรฐาน) จำนวน 1,183 คน (คิดเป็น 54.5%)

2. ภาวะอ้วน (BMI มากกว่า 25) จำนวน 887 คน (คิดเป็น 40.86 %)

3. ภาวะกระดูกพรุน จำนวน 874 คน (คิดเป็น 40.26%)

โดยตำบลวัตเกตุ มีภาวะอ้วน มีภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะเบาหวาน เป็นอันดับ 1  ตำบลหายยา มีภาวะสุขภาพมีภาวะโรคไขมันโลหิตสูง สูงเป็นอันดับ 1

Ocare Health Data Analytics เป็นประโยชน์ เนื่องจากเกิดการวิเคราะห์ที่แม่นยำ สามารถติดตามผลภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง มี KPI (ตัวชี้วัด) ในการวัดผลสุขภาพโดยรวมได้ชัดเจน

 

การที่เทศบาลนครเชียงใหม่ นำร่องการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาเชียงใหม่  ให้เป็นเมืองแห่งการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการดูแลสุขภาพ เชิงป้องกันเชิงรุก ที่สามารถวัดผลได้ของประเทศไทย

ทั้งนี้ เชียงใหม่เมือง Smart Health Smart City เป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบความคิด ที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมาย ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น ต้องการให้เป็นเมืองที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เมืองสำหรับผู้สูงอายุ มีสุขพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย รองรับสังคมในอนาคต

ซึ่งการตรวจสุขภาพคนไทยมักมีความเข้าใจผิดๆ ว่า การตรวจสุขภาพ มีไว้เพื่อ “ค้นหาโรคร้ายและอาการที่ไม่ปกติ” เป้าหมายของการตรวจสุขภาพคือ เป็นการตรวจเพื่อส่งเสริมสุขภาพในบุคคลปกติ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือ ภาวะผิดปกติ พูดง่ายๆ ว่าใช้เป็นตัวช่วยในการวางแผนป้องสิ่งที่จะส่งผลต่อสุขภาพของได้ในอนาคต

 

 

หลังจากที่โครงการนี้เสร็จสิ้น โอแคร์เตรียมขยายโครงการ นำไปพัฒนาต่อไปในเขตพื้นที่เมืองหลัก เมืองรองอื่นๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจองค์กรต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Hfocus https://www.hfocus.org/content/2018/05/15786

Ocare โอแคร์ ตรวจสุขภาพถึงบ้าน

Tel: 099-131-9919
Website : www.ocare.co.th
Facebook.com/Ocarehealth
Instagram.com/Ocarehealth
Line ID : @ocarehealth
👇👇คลิก https://line.me/R/ti/p/%40hsv2260s

“คลิกโอแคร์ ดูแลถึงบ้าน”
Ocare : โอแคร์ คือ ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพถึงบ้าน พร้อมวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพโดยแพทย์ รับผลตรวจทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
#โอแคร์#Ocare#ตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพถึงบ้าน#โปรแกรมตรวจสุขภาพ#ตรวจสุขภาพโดยแพทย์#ตรวจสุขภาพโดยพยาบาล#ผลสุขภาพออนไลน์

เพิ่มเพื่อน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here