"รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ

และนักเทคนิคการแพทย์

เพื่อร่วมทีมกับเราคุณมีอิสระในการเลือก
รับงาน และสามารถเลือกสถานที่ทำงาน"

ocare

ลงทะเบียน

รูปประจำตัว ถ่ายหน้าตรง
*** ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 mb

สำเนาบัตรประชาชน
*** ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 mb

ใบประกอบวิชาชีพ
*** ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 mb

คุณมีบัญชีแล้วใช่มั้ย

ocare

รายได้เพิ่ม

ไม่กระทบต่องานประจำ ชำระเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากถ่ายรูปสิ่งส่งตรวจเพื่อยืนยันการนำส่งกับทางโอแคร์

ocare

เลือกเวลาทำงานได้

สามารถเลือกเวลาทำงานที่คุณต้องการได้ รู้ตารางงานล่วงหน้าเพื่อให้คุณได้วางแผน

ocare

ปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

มั่นใจ กับระบบการทำงานที่คุณสามารถสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการสมัคร

ocare

01กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารแนบ * ให้ขีดฆ่าและเซ็นต์ พร้อมเขียนว่า "สำหรับการสมัครกับโอแคร์เท่านั้น" (ใส่รูปตัวอย่างให้ดูด้วย) * เอากสารทุกอย่างต้องไม่หมดอายุ

02รอการยืนยัน : ระบบจะยืนยันผ่านทาง E-mail หรือ SMS ของคุณ ภายใน 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำงาน

ocare

1.เริ่มรับงาน : ระบบจะแจ้งข้อมูลรายการตรวจ สถานที่และวัน-เวลา ค่าตอบแทน ของผู้รับบริการ

ocare

2.รอรับโอแคร์เซต : โอแคร์จะจัดส่งชุดอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างเลือดให้คุณที่บ้าน

ocare

3.เก็บตัวอย่างเลือด : แสดงตัวตนต่อผู้รับบริการ และทำการเก็บตัวอย่างเลือดตามมาตรฐานวิชาชีพ

ocare

4.ส่งตัวอย่างเลือด : แพทย์ติดต่อผู้ขนส่งตัวอย่างเลือดไปยังห้องปฏิบัติการตามที่โอแคร์แจ้ง

ocare

5.การจ่ายค่าตอบแทน : จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ภายใน 24 ชั่วโมง ทันทีที่เลือดถึงห้องปฏิบัติการเรียบร้อย

* สำหรับแพทย์ที่เริ่มทำงานครั้งแรก โอแคร์จะมีการจัดอบรมการให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของโอแคร์

คำถามที่พบบ่อย

ทำงานประจำอยู่สามารถรับงานกับโอแคร์ได้หรือไม่

ได้ โดยสามารถเลือกรับงานตามวันและเวลาที่สะดวก โดยเจ้าหน้าที่โอแคร์จะแจ้งรายละเอียดของลูกค้าให้ทราบก่อนล่วงหน้า

สนใจร่วมงานกับโอแคร์ต้องทำอย่างไร

สามารถสมัครได้ที่ www.ocare.co.th/doctor หรือ Line: @ocare.co

แพทย์สามารถนำส่งสิ่งส่งตรวจได้อย่างไรบ้าง

- ให้แพทย์นำส่งสิ่งส่งตรวจให้กับผู้ขนส่งกับห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
- แพทย์เรียกใช้ Line man ส่งไปยังห้องปฏิบัติการ (ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200 บาท/ราย)
- แพทย์นำส่งห้องปฏิบัติการด้วยตัวเอง (ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 200 บาท/ราย)

หลังจากนำส่งสิ่งส่งตรวจให้กับทางห้องปฏิบัติการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

แพทย์ถ่ายรูปสิ่งส่งตรวจ เพื่อยืนยันการนำส่งกับทางโอแคร์ ผ่านทาง Line: @ocare.co หรือโทร. 099-131-9919

กลุ่มลูกค้าของโอแคร์คือใคร

ลูกค้าในกลุ่มประกันภัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับโอแคร์ ผู้บริหารขององค์กรหรือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลโดยแพทย์ผู้เชียวชาญ