Welcome to Ocare

Not Match


Do you have an account ?

Doctor at Home Package

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ พร้อมแพทย์เยี่ยมบ้าน (Doctor at Home Package)

฿5150

สามารถซักถามข้อสงสัย และขอคำปรึกษาจากแพทย์โดยตรง พร้อมการตรวจสุขภาพแบบครอบคลุม

จำนวน x

รายละเอียดการตรวจ


01

ตรวจร่างกาย

(Physical Examination)

การตรวจร่างกายทั่วไป เช่น ตา หู คอ จมูก ปอด หัวใจ หน้าท้อง แขนขา เป็นต้น

 • ตรวจโดยแพทย์ (PE)

02

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

(Complete Blood Count)

การตรวจหาภาวะโลหิตจาง ดูความเข้มข้นเลือด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ เกล็ดเลือด

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

03

วิเคราะห์ปัสสาวะ

(Urine Analysis)

การตรวจองค์ประกอบ / สารเคมีในปัสสาวะ

 • วิเคราะห์ปัสสาวะ (U/A)

04

การทำงานของไต

(Kidney Function Test)

การตรวจการทำงานของไต เพื่อคัดกรองภาวะไตเสื่อมหรือโรคไตเรื้อรัง

 • ระดับไนโตรเจนในเลือด (BUN)

 • ครีเอทีนีน (Cr)

 • ระดับการทำงานขับของเสียของไต (GFR)

05

ไขมันในเลือด

(Lipid Profile)

ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันดี และไขมันเลว

 • ไขมันคลอเรสตอรอลในเลือด (Cholesterol)

 • ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TG)

 • ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)

 • ไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)

06

ระดับนําตาลในเลือด (FBS)

(Fasting Blood Sugar)

 • ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) (FBS)

07

ระดับกรดยูริค

(Uric Acid)

 • ระดับกรดยูริค (Uric)

08

การทำงานของตับ *

(Liver Function Test)

 • การทํางานของตับ เอ็นไซม์ AST (AST)

 • การทํางานของตับ เอ็นไซม์ ALT (ALT)

 • โปรตีนอัลบูมิน (Alb)

 • การทํางานของตับ เอ็นไซม์ ALP (ALP)

 • โปรตีนโกลบูลิน (Glob)

09

สัญญาณชีพ

(Vital Signs)

 • ความดันโลหิต (Blood Pressure)

 • ชีพจร (Pulse Rate)

 • ดัชนีมวลกาย (BMI)

ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจ

 • ผู้ที่มีอายุ มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ โดยตรง การตรวจแบบครอบคลุมระบบในร่างกาย ทั้ง ไขมัน ความดัน เบาหวาน โรคไต ตับ เม็ดเลือด เกาท์ และตรวจปัสสาวะ พร้อมแพทย์เยี่ยมบ้าน สามารถซักถามข้อสงสัย และขอคำปรึกษาแพทย์ได้