Welcome to Ocare

Not Match


Do you have an account ?

25(OH) vitamin D

แพ็กเกจการตรวจระดับวิตามินดีในเลือด

฿1600

เป็นการตรวจหาระดับวิตามินดีในเลือด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดวิตามินดี ที่จะนำไปสู่การเป็นโรคร้ายแรงได้

จำนวน x

รายละเอียดการตรวจ


ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจ

  • เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกอ่อนและโรคกระดูกพรุน

  • ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะน้ำหนักเกิน