Welcome to Ocare

Not Match


Do you have an account ?

สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA 19-9 : Cancer Antigen 19-9)

แพ็กเกจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อนและท่อน้ำดี (CA 19-9 : Cancer Antigen 19-9)

฿900

ใช้ตรวจเมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี (Hepatobiliary cancer) หรือมีการอุดตันของท่อน้ำดีจากมะเร็ง (กรณีที่ท่อน้ำดีอุดตันโดยไม่ใช่จากมะเร็งก็ทำให้ค่า CA 19-9 สูงขึ้นได้เช่นกัน และจะกลับสู่ปกติเมื่อการอุดตันหายไป)

จำนวน x

รายละเอียดการตรวจ


01

ตรวจร่างกาย

(Physical Examination)

การตรวจร่างกายทั่วไป เช่น ตา หู คอ จมูก ปอด หัวใจ หน้าท้อง แขนขา เป็นต้น

  • ค่าบ่งชี้มะเร็งตับ / ทางเดินอาหาร (CA-19-9)

ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจ

  • -