Welcome to Ocare

Not Match


Do you have an account ?

Genetic Cancer Screening

แพ็กเกจตรวจหายีนโรคมะเร็ง

฿22900

ซึ่งการเกิดมะเร็งส่วนใหญ่จะมาจากความผิดปกติของคนคนนั้นเองประมาณ 90-95% เป็นมะเร็งที่มาจากพันธุกรรม

จำนวน x

รายละเอียดการตรวจ


ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจ

  • -