ตรวจกับโอแคร์ ดีอย่างไร

เป็นส่วนตัว

ไม่ต้องเสี่ยงกับการเจอคนรู้จัก

ไม่ต้องคอยตอบคําถาม (เรื่องส่วนตัว) กับเจ้าหน้าที่ หรือพยาบาล

ปลอดภัย ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ

ไม่ต้องแสดงตัวตน หรือเปิดเผยชื่อ

หากคุณมีปัญหา เช่น แผล หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์