นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทำอะไร?

ข้อสังเกต* “รายงานบุคคลดังกล่าวสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้โดยตรงหรือทางเจาะรวมถึงข้อมูลถึงธรรมชาติโดยเฉพาะ”

ที่ที่เราคุ้นเคยกัน

จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

 1. [ ความเป็นตัวตนของตัวเองในฐานะชื่ออีเมล์ติดต่อได้ที่อีเมล]
 2. [ ข้อมูล xxx ]
 3. [ ข้อมูล ยใช่]
 4. […]

เหตุผลของคืนนี้

อาจได้รับความมหัศจรรย์จาก 2 ช่องทางนี้

 1. 1. เราจะเห็นว่าจากท่านโดยตรงโดยเราจะทำทุกอย่างจากขั้นตอนการให้บริการของเรา
  1. สมัครสมาชิกกับเราหรือยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  2. จากความสมัครใจในทิศทางเดียวกัน (แบบสำรวจ) หรือการตรวจสอบทางอีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ ของเราผ่านคุกกี้ของเบราว์เซอร์เท่านั้น
  4. […]
 2. เหตุการณ์สำคัญจากการตรวจสอบ
  1. [ที่เปิดเผยข้อมูล]
  2. […]
 3. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบ
  1. [วิธีการเช่นต้องการทางอีเมล์จำเป็นต้องแจ้งทางโทรศัพท์เป็นอย่างมากเป็นเอกสาร]
  2. […]

การประชุมในสภานิติบัญญติ

 1. [เราเองในโลกแห่งการเดินทาง….]
 2. [เราเองในโลกแห่งการเดินทาง….]

สังเกตการณ์

จะได้รับจากการสังเกตของเหตุการณ์แล้วการดำเนินการดังต่อไปนี้กับการเฉลิมฉลอง

[ รายชื่อหรือประเภท (ละเอียดที่สุดที่ต้องระบุได้) ซึ่งอาจได้รับจากท่าน] 

บางทีอาจจะต้องส่งไปยังจุดตรวจสอบข้อมูลเครดิตอีกครั้งเพื่อใช้ตรวจสอบผลข้อมูลเพื่อใช้เป็นฉ้อโกง

เราจะจัดกิจกรรมในและกิจกรรมต่างๆ ไปยังหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระหว่างกัน

รายการดังต่อไปนี้

[ รายการ]

หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองตามที่เชื่อ (มาตรการป้องกันที่เหมาะสม) และให้ความเห็นถึงสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลทางการแพทย์มีมาตรการเยียวยาที่คริสตัลจะได้รับรายละเอียดดังนี้

[ รายละเอียดของการเดินทางของคณะกรรมการที่ตรวจสอบนั้นพอสังเขป]

ระยะเวลาและระยะเวลาในวันพรุ่งนี้

วันเกิด

ผู้ควบคุมทำการตัดสินใจของคุณเอง

1. การเก็บลักษณะ [จัดเก็บเป็นซอฟท์ก๊อป / ฮาร์ดก๊อป]

2.บริเวณจัดเก็บ [ จัดเก็บที่ห้องตู้มีอุปกรณ์นิรภัย / บันทึกคอมพิวเตอร์ / จัดเก็บบน Cloud ที่ใช้บริการกับ…]

3. บันทึกเป็นไปตามหัวข้อต่างๆ ในคืนนี้

4. ก่อนที่จะต้องใช้เวลานานในการจัดเก็บหรือเรามีสิทธิ์หรือจะอ้างฐานในการเรียกเก็บเงินจำนวนมากแล้วดำเนินการทำลายความเสียหายนั้นด้วยวิธีการ [วิธีการทำลาย Soft Copy / Hard Copy] และหลังจากนั้นให้แล้วเสร็จภายใน [จำนวนวัน] วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

งานเลี้ยงอาหารค่ำ

ตลอดเวลาดังนี้

 1. [ ความเป็นตัวตนของตัวเองในฐานะชื่ออีเมล์ติดต่อได้ที่อีเมล]
  ระยะเวลาการพิจารณา: 10 ปีนับแต่วันที่เลิกสัญญา
 2. [ ข้อมูล xxx ]

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

อธิการบดีในการดำเนินการวิจัย

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม): ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการเพิกถอนความศรัทธาในการอ้างถึงความสามารถตรวจสอบของเราได้ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าของเราอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในคืนนี้ (สิทธิ์ในการเข้าถึง): ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในโอกาสดังกล่าวและขอให้เราทำเช่นนั้นเชื่อให้ท่านท่านและขอให้เราทราบการสอบสวนซึ่งไม่ได้ทำเช่นนี้ไม่ได้เชื่อต่อเรา

(3) มีสิทธิในความถูกต้องในขณะที่ให้ถูกต้อง (สิทธิในการแก้ไข): ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขเพิ่มเติมอีกนัยหนึ่งหรือมีความสำคัญอย่างยิ่ง

(4) สิทธิ์ในการลบในเวลา (สิทธิในการลบ): ผู้มีสิทธิ์ในการขอให้เราทำข้อมูลสำคัญด้วยเหตุบางประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้วันหยุด (สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล): ผู้ใช้สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุดังกล่าวได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูล (สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล): ประธานาธิบดีที่ได้รับอนุญาตในตัวเมืองหลายแห่งสามารถตรวจสอบของที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือท่านเองด้วยเหตุดังกล่าวได้

(7) สิทธิ์ในการคัดเลือกคานในเวลากลางคืน (right to object): ประธานาธิบดีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการคัดคานหอสังเกตการณ์ด้วยเหตุดังกล่าวได้

หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค./เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้เพื่อดำเนินการขอคำดำเนินการตามสิทธิ์ได้ (รายละเอียดการติดต่อสำหรับหัวข้อ “ช่องทางการสื่อสาร” ปฏิทิน) หรือเพื่อศึกษารายละเอียดเงื่อนไขขอยกเว้น สิทธิพิเศษต่างๆได้ที่ [link รายละเอียดของการใช้สิทธิ์*] หรือท่านอาจศึกษาได้ที่ [link ข้อมูลสำหรับเจ้าของ เช่น TDPG3.0, โครงการไซตดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th]

โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคำร้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่ร้องขอคำร้องดังกล่าว

กิจกรรมและการส่งเสริมการตลาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ โปรดดูที่เราแนะนำอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มรูปแบบสามารถตรวจสอบได้ที่ รับข้อมูลข่าวสารเหมือนกับจากเราแล้วคุณสามารถยกเลิกความสามารถตรวจสอบได้เมื่อโดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความทราบในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ตามขั้นตอนดังนี้

[ ขั้นตอนการรับข้อมูลข่าวสาร]

คุ้กกี้

คุกกี้อะไร?

คุกกี้คือไฟล์ข้อความในส่วนของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดบันทึกข้อมูลทั่วไปอินเทอร์เน็ตของประธานาธิบดีหรือทั่วไปรวมถึงเว็บไซต์ของคุณเองและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้จากนั้น https://www.allaboutcookies.org/

วิธีใช้คุกกี้อย่างไร?

บางทีการที่เขาจะกลายเป็นเว็บไซต์จากผู้เขาไม่จำเป็นทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ที่ประสิทธิ์ภาพในบริการของเราผ่านอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาประสิทธิ์ภาพใน เกี่ยวกับบริการของเราทางอินเทอร์เน็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกรณีศึกษา

 1. ท่านก็สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาการใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างง่ายดายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. […]

การควบคุมคุกกี้ที่ระบบควบคุม?

ควบคุมคุกกี้ สำหรับเว็บไซต์ของเรา

 1. [ฟังก์ชันการทำงาน – คุกกี้สำหรับความต้องการเพิ่มเติมสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็นการตั้งค่า (ภาษาที่ใช้เป็นต้น]
 2. [การโฆษณา – คุกกี้เป็นส่วนเติมเต็มสิ่งที่ลูกค้าเคยนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการหรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อให้ระบบปฏิบัติการของผู้เข้าชม]
 3. […]

รวมถึงคุกกี้

การตั้งค่ามิให้เบราว์เซอร์ในตกลงรับ Cookies ของเราได้ตามความต้องการในขั้นตอน Cookies

[ขั้นตอนนี้อาจกำหนดเป็นกรณีใช้ Google Chrome / ใช้ Safari / ใช้ Internet Explorer เป็นต้น]

นโยบายคุ้มครองสุขภาพของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวการควบคุมใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ ของเราเท่านั้นที่สามารถกดลิงค์เว็บไซต์ได้ (อื่นๆ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ ของเราส่วนใหญ่) ผู้สอนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม นโยบายการควบคุมที่เปิดเผยเว็บไซต์และข้อมูลจากของเรา

นโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากรณีศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ท่านทราบด้วยการอัปเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็ว ที่สุด

แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [dd/mm/yy]

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียด ผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทยและอังกฤษ (ทุกท่าน)]
ติดต่อ: [ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ: 
[ โทรศัพท์]
[อีเมล]
[เว็บไซต์ ]
[ช่องทางติดต่อหรือรับข่าวสารอื่นๆ : เช่นเดียวกับ. LINE, Facebook, Instagram, Twitter หรือโซเชียลมีเดีย อื่นๆ]

รายละเอียดตัวแทนผู้รับผิดชอบ (โดยปกติ)

[หมายเหตุ: สำหรับกรณีขององค์กรเป็นบุคคลหรือที่อยู่ภายนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 5 วรรคสองแห่งการคุ้มครองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562]

ชื่อตัวแทนผู้รับผิดชอบ: [ชื่อภาษาไทยและอังกฤษ (ทุกท่าน)]
ติดต่อ: [ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ:
[ โทรศัพท์]
[อีเมล]
[เว็บไซต์]

[ช่องทางติดต่อหรือรับข่าวสารอื่นๆ : เช่นเดียวกับ. LINE, Facebook, Instagram, Twitter หรือโซเชียลมีเดีย อื่นๆ]

คำอธิบายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: อ.ส.ค.) (ญาติ)

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทยและอังกฤษ (ทุกท่าน)]
ติดต่อ: [ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ:
[ โทรศัพท์]
[อีเมล]

รายละเอียดการควบคุมดูแล

ในกรณีที่เราหรือพนักงานหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

ชื่อ: สำนักงานเพื่อการพิทักษ์
ติดต่อ: [ ที่อยู่]
ช่องทางการติดต่อ:
[ โทรศัพท์]
[อีเมล]

ในการติดต่อสื่อสาร / ร้องเรียน [ภายใน…วันนับแต่….. ]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิดคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า